Család- és párterápia

Ahogyan a szó jelentése módosul, megváltozik, vagy értelmét veszti, ha kiemeljük a mondatból, úgy az egyén problémájának megértése sem lehetséges legfontosabb környezete- a családi rendszer működésének megismerése, megértése nélkül.

A családterápia az egyik leggazdaságosabb beavatkozás: Gyors, dinamikus és egyidejűleg hat az egész családra!

A családi működés feltárásával, a családtagok közötti konfliktusokkal, az egész családot érintő kérdésekkel, nehézségekkel foglalkozik.

Rendszerszemléletű pszichoterápiás módszer, amely szerint a családi rendszer tagjai kölcsönhatásban vannak egymással. Bármelyik tag életében bekövetkező változás kihat a többi családtagra.

Az egyik családtag tünetével/ problémájával jelzi a rendszer egyensúlyának megbillenését, és így lehetőség nyílik a szükséges változások, korrekciók, eredményes megoldások kidolgozására. A családterápia a család erőforrásait bevonva és aktiválva változatos módszereivel segíti az új családi egyensúly létrehozását. Ha a család egészét érintő konfliktust egyéni problémaként kezelik, fennáll a tünetváltás veszélye. (A családból kiemelt tag rendbe jön, de egy másik veszi át az egyensúlyt fenntartó tünethordozó szerepét.)

A párterápiában a pár kapcsolati nehézségei kerülnek előtérbe, kettejüket érintő kérdések, konfliktusok mélyebb megértésére és kezelésére szolgál. A közös munka során lehetőségük van a pároknak arra, hogy jobban megértsék saját működésüket, átélhessék, kifejezhessék egymás számára érzelmeiket, igényeiket. A foglalkozásokon a terapeuták változatos technikák segítségével megerősítik a jól működő, és korrigálják a hibás folyamatokat, szerkezeti változásokat indítanak el, annak érdekében, hogy a hozzánk forduló párok kapcsolataikban erősödjenek, hatékonyabban tudják megoldani a felmerülő konfliktusaikat, nehézségeiket, tisztában legyenek saját erőforrásaikkal.

Hogyan zajlik a családterápia, párterápia?

A családokat vagy párokat egy terápiás helyiségben lehetőség szerint egy férfi és egy női terapeuta fogadja, hogy mindkét nem szempontjai képviselve legyenek. Az első találkozáson feltárják a problémát, és úgynevezett "szerződést" kötnek, amelyben a terápia céljait, kereteit fogalmazzák meg.

A családterápia módszereivel körülbelül 8-10 alkalom szükséges ahhoz, hogy a pozitív változás elinduljon. Egy alkalom másfél óra, s a találkozások kéthetenként követik egymást. Két "ülés" között feladatokat is kapnak a családok (például családfa rajzolása, fényképek válogatása, meghatározott közös programok szervezése stb.), amelyek összhangban vannak a terápiás célokkal, s támogatják a terápia sikerét.

A találkozások alkalmával foglalkoznak az eredeti családoktól örökölt "szülői és házastársi mintákkal". Vagyis felelevenítik, tudatosítják azokat a meghatározó élményeket és szokásokat, amelyek a gyermekkori családban érték őket Megvizsgálják, hogyan hat mindez az aktuális életükre, párkapcsolatukra, szülői szerepükre, a családtagokkal kapcsolatos kimondott vagy kimondatlan elvárásaikra. Átgondolják milyen szerepek, szabályok alakultak ki a jelenlegi családban, s ezek mennyire változnak rugalmasan az úgynevezett "életciklusoknak" (a családtagok életkorából és élethelyzetéből adódó változásoknak) megfelelően.

Sokat foglalkoznak a családtagok közötti kommunikációval is: hogyan képviselik az egyes családtagok az igényeiket, elvárásaikat; hogyan kezelik a konfliktusokat; hogyan fejezik ki az érzelmeiket? Milyen reakciót vált ki a másikból az igények és érzelmek kifejezése (például elzárkózik? védekezik? támad? stb.), és hogyan hat ez a kapcsolatra? A családterápiás üléseken a terapeuták és a család közösen megfejtik, hogy milyen szerepet tölt be életükben a beavatkozást szükségessé tevő tünet. A családterápiás gondolkodásmód szerint a tünetre "szüksége van" a rendszernek, hogy fenntartsa az egyensúlyt. A terápia során abban kell segíteni, hogy a család egy új, egészséges egyensúlyt találjon, amiben a rendszernek már nincs szüksége a korábbi tünetre.


Válásterápia, válás-mediáció

Magyarországon csaknem minden második házasság válással végződik. Fontos, hogy egy pár megtanulja megoldani a közös életük során kialakult konfliktusokat, amikor azonban a két fél viszonya már semmilyen módon nem hozható helyre, jobb megoldás lehet elválni.

Terápiára akkor van szükség, amikor a válás elkerülhetetlen, és az ezzel járó indulatok egyre mélyebb sérüléseket okozhatnak, emellett akadályozhatják a szülői együttműködést, megegyezést. Szakemberek közreműködésével a destruktív viták megelőzhetők, kontrolállhatók, ezzel megakadályozható, illetve csökkenthető a házaspár, és a leginkább kiszolgáltatott gyermek/ek további lelki sérülései. Távlati célja még a terápiának a válás folyamatának, tanulságainak megértése, hogy jövőbeni kapcsolataikban ne ismétlődjenek meg a korábbi forgatókönyvek. feladata még a veszteségek, hiányok feldolgozása, új célok megtalálása. A mediáció vagy a válásterápia végső soron abban segíthet, hogy a lehető legkisebb sérülést szenvedjék el a családtagok a válás során.


Kamaszklub

A kamaszklubok résztvevői a családsegítő szolgálatok látóterébe került fiatalok köréből szerveződő csoportok. A program célja a fiatalok önismeretének fejlesztése, önértékelésük növelése, személyiségük kibontakoztatása, konfliktustűrő, problémamegoldó képességük fejlesztése, feszültségeik, szorongásaik felszínre hozása, oldása, az önfeltárás serkentése. Céljaink eléréséhez a terápiás és önismereti célra egyaránt alkalmazható pszichodráma módszert használjuk. A „minta-helyzet” megkönnyíti a fiataloknak fantáziáik nem igazi realitás talaján való megjelenítését, szabadon lejátszhatják veszéllyel fenyegető, szorongást okozó, rejtett fantáziáikat, vágyaikat. Konfliktusaik dramatikus feldolgozása során a résztvevők katarzist élnek át, amely az önismereti változás alapja lehet.


Családi táborok

Szociálisan rászorulók részére, kis létszámú, foglalkozásokkal egybekötött, ingyenes részvételi lehetőséggel biztosított szabadidős tevékenység. Ezt a formáját a családsegítésnek szülőcsoport foglalkozásokkal kapcsoljuk össze. Az induló családi táborok helyszínét és időpontját honlapunkon rendszeresen közzéteszzük.

Szülőcsoport foglalkozások

Szülőcsoport foglalkozásokat négy területen tartunk:

  • gyermeket váró családok számára
  • kamaszkorú gyerekeket nevelő szülőknek
  • droggal érintett családok számára
  • külön tréninget hölgyeknek

A foglalkozások célja a szülők támogatása a nehéz élethelyzetben, lelki épségük megőrzése, feszültségeik, szorongásaik felszínre hozása, oldása, megoldáskeresés valós problémáikhoz. Az alkalmazott módszer, tréningszerű esetmegbeszélő csoportok vezetése strukturált gyakorlatokkal, kommunikációt, konfliktuskezelő képességet fejlesztő technikák alkalmazásával, feladatokkal, beszélgetésekkel. Egymás történeteinek megismerése során kirajzolódnak megoldási alternatívák, eredményes próbálkozások, túlélési stratégiák, az élet újjászervezésének lehetőségei.


Civil szervezeteknek

Az utóbbi években, kezdetben a támogatók elvárásainak hatására, majd felismerve ennek fontosságát és előnyeit, saját kezdeményezésből is, erősítettük azon szerepünket, melyben más, kapcsolódó szakmában működő civil szervezetek részére nyújtunk szolgáltatásokat. Ezek elsősorban az ismeretterjesztésre, kapcsolatépítésre fókuszálnak. Nemzetközi szervezetekkel is keressük a kapcsolatot. Más, hasonló szervezetek működését erősítve az elérhető célcsoport számát, illetve a nyújtott szolgáltatások minőségét közvetve vagyunk képesek javítani, ezért ezt a területet a jövőben is kiemelten kívánjuk kezelni, várjuk minden érdeklődő jelentkezését.


Pedagógusoknak

A „Mentálhigiénés Alapfokú Továbbképzés Pedagógusoknak (MAP)” elnevezésű akkreditált pedagógus továbbképzési programban 10 éve rendszeresen részt veszünk, mint megvalósító. A programot a nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatja. A Zánkán, Várkúton, Budapesten, Pilisborosjenőn és Szolnokon szervezett képzéseken vagyunk jelen.

  • Készségfejlesztő csoportok (önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelő csoportok)
  • Esetmegbeszélő csoport a pedagógusoknak
  • Szülő-pedagógus kapcsolatfejlesztő tréning

Szupervízió pedagógusoknak

Feltöltés alatt...


Online tanácsadás

Közvetlen kapcsolat tanácsadóinkhoz